CURSUSJAAR

Bij elke opleidingsblok wordt een praktisch cursusboek verstrekt. De omvang van de groepen is maximaal 6 personen. In het algemeen omvat de opleiding: 

 • Onderscheiden van de verschillende fysieke kenmerken van de hand
 • Onderscheiden van de lijnen, bergen, vingers en vormen
 • Analyseren van de specifieke kenmerken van de hand
 • Bepalen karaktereigenschappen, talent en aspecten van de levensloop
 • Verdiepingsopdrachten
 • Het leren combineren, deduceren en interpreteren
 • Het leren uitvoeren van deelanalyses en het interpreteren ervan
 • De techniek van het maken van handafdrukken.
 • Verantwoordelijkheden en ethiek.
 • Formuleren van de inzichten.

BASISOPLEIDING

De basisopleiding omvat twee blokken van 12 lessen van ca. 2 uur (48 lesuren) en behandelt de deelwetenschappen Chironomie en Chiromancie. Deze 2 blokken starten in januari en in september en omvatten het leren bestuderen en interpreteren van de verschillende aspecten van de hand, zoals:

 

CHIRONOMIE | De palm en vingers, analyse van de huid, de consistentie van de hand. de bergen en de huidpatronen (Dermatoglyfie) en de zones in de hand.

CHIROMANCIE |Handlijnen, In dit opleidingsgedeelte worden de belangrijkste lijnen behandeld zijnde de Levens-, Hoofd-, Hart-, Saturnus-,  Apollo- en Mercuriuslijn. De basisopleiding wordt met een tentamen afgerond.

Meld je aan per mail

jeremy-yap-199223-unsplash

VERVOLGOPLEIDING

De vervolgopleiding omvat 2 blokken van elk 12 lessen met in totaal 48 lesuren en starten wederom in januari en september.

In deze voortgezette opleiding gaan we ons meer verdiepen in de psychologische aspecten van de hand. We leren meer waarom er dingen gebeuren in jou of iemands leven.

Dit omvat het leren bestuderen van overige aspecten van de hand, zoals:

 • Secundaire lijnen | Intuitie-, Relatie-, Simian-, Mars-, Ervaring- en Invloedslijnen.
 • Tekens &  additionele bergen | Neptunus-, Pluto-, Ceres- Uranusbergen.
 • Vingers | Leunende, kromme & axiale vingers, vorm/lengte kootjes enz. enz.

Regelmatig worden er ook verdiepingsopdrachten gegeven om  alle gegevens die de handen aangeven te leren combineren en te deduceren.

 

 

Examenopdracht

De gehele opleiding wordt afgerond met een examenopdracht (het maken van een handanalyse rapport).

Daar heb je 2 maanden te tijd voor om deze op te stellen.

Je rapport wordt daarna of in die tussen tijd per email nagekeken, begeleid en geadviseerd.

Na geslaagd te zijn krijg je een diploma en ben je een gecertificeerd chiroloog/handleeskundige van de School der Universele Handleeskunde.

LESGELD

Eenmalig inschrijfgeld: € 80, —

Basisopleiding inclusief basisexamen:  (24 lessen. 48 lesuren)

Vervolgopleiding  I :  inclusief nakijken tentamen (12 lessen. 24 lesuren)

Vervolgopleiding II :  inclusief nakijken examen (12 lessen, 24 lesuren + 3 maanden begeleiding examen opdracht).

Prijzen op aanvraag.

 

AANVANG OPLEIDING

Start basisopleiding 

 • De eerstvolgende basisopleiding start in januari 2025 op de dinsdagochtend of avond met het 1e deel 12 lessen en in september met het 2e deel ook 12 lessen.

 

Start vervolgopleiding | Volgende op de basisopleiding zal de vervolg opleidingen in januari en september het jaar daarop beginnen.

 

Tijdstip | 19.30 – 21.30 (indien nodig later of langer)

Locatie | Eigen lesruimte aan huis, Zuidzijde 69B te Bodegraven