Wat jij wilt weten over handleeskunde

STUDIE & KUNDE

De (wetenschappelijke) handleeskundige, handanalist of chiroloog bestudeert de gehele hand. Door de vele gegevens die de hand bevatten en deze op de juiste wijze te combineren en te interpreteren, kan zo een inzage gegeven worden over iemands natuurlijke aanleg, karakter en talenten. 

Het woord ‘chiro’ is afgeleid van het cheir (=hand) en loog (=kundige).

Handleeskunde is een methodiek  waarbij, volgens vastomlijnde regels, de hand met al haar  vingers, heuvels en lijnen wordt gelezen.  Feiten en ervaringen spelen een grote rol.  

OPLEIDING & ONTWIKKELING

Je leert handen lezen via een opleiding en door heel veel te oefenen. Elke chiroloog zal theoretische kennis als basis gebruiken en zich in de praktijk verder ontwikkelen en op eigen wijze nieuwe inzichten krijgen en delen.

De mens evolueert en dus ook de hand en de lijnen. Zodoende is Handleeskunde een ‘levende’ dynamische wetenschap.

Van elke Handanalist/Chiroloog wordt dan ook verwacht dat hij of zij met deze wetenschap met de tijd meegaat en op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen. 

De Handleeskunde bestaat uit vier specialisme en wanneer men een aanduiding in het ene specialisme ziet, kan men deze ook in een andere terug vinden. Zo kun je de specialismen als een tweede checklist zien.  

 

CHIRONOMY | Het bestuderen van de verschillende aspecten van de handen, zoals de vorm van de hand, de lengte en vorm van de vingers, de lengte en vorm van de kootjes, de betekenis van de vingers en de duim, de structuur, kleur, conditie en temperatuur van de huid, de betekenis van de heuvels en vlaktes in de hand, de buigzaamheid van de hand en de vingers.  

 

CHIROMANCY | Handlijnkunde; het bestuderen van de lijnen en tekens in de hand. De vorm van de lijnen, waar deze beginnen en waar ze eindigen. Vroeger gebruikte men de handlijnkunde (chiromantie) om te voorspellen.

 

DUIMKUNDE | Het bestuderen van de duim: zoals de lengte, dikte, vorm en de kootjes.

De duim is de heerser van de hand waarin vele karaktertrekken staan (zoals voelen, willen en denken).

 

DERMATOGLYFEN | Het bestuderen van de vinger- en huidpatronen in de palm, die speciale tendensen aangeven.

 

Bron: Boek Universele Handleeskunde van Magda van Dijk-Rijneke

Handleeskunde of handanalyse is een dynamische wetenschap die met zijn tijd meegaat. Het is een diagnose techniek, waarmee je door het bestuderen van je handen en je lijnen je natuurlijke aanleg van jezelf kunt vaststellen. Deze aanleg omvat je, karakter, talenten, psychische, mentale en emotionele gesteldheden.

Handleeskunde is een empirische wetenschap die op ervaringen, feiten en conclusies is gebaseerd en gecombineerd wordt met gezond verstand, psychologisch inzicht en mensenkennis.

Door een goede handanalyse kun je meer inzicht krijgen in je gedrag, reacties en hoe je je nog kan ontwikkelen.

 

Je hoeft alleen maar in je handen te kijken om te zien wat er op een bepaald moment in je leven met je aan de hand is. Het is hetzelfde als wanneer je in de spiegel kijkt en je eigen spiegelbeeld vertelt wat er met je aan de hand is.

Allemaal vragen we ons op een zeker moment in ons leven af: is dit het nou? Ben ik wel goed bezig, zit ik hier wel goed op mijn plek, kan ik nog meer, wil ik dit wel? Al deze vragen zorgen er voor dat je tot bezinning komt en dat je van jezelf bewust begint te worden. Je gaat je afvragen, wie ben ik nu eigenlijk?

 

 

Magda: “Ik ben altijd dol geweest op boeken vol met levensverhalen. Als ik nu iemands hand lees, lees ik zijn of haar levensverhaal. Zo’n verhaal kan mij heel vertederen of ontroeren. Je eigen handen geven alles over jezelf weer, zij vertellen jouw verhaal. Het is alsof je in je eigen dagboek leest. Je handen vertellen waarom je niet lekker in je vel zit of waarom je tot bezinning komt. De handen laten zien waar je van houdt en waar je een hekel aan hebt; hoe je lief hebt; hoe je denkt en of je geduldig of ongeduldig, zenuwachtig, angstig of tevreden bent. Je kunt nog zo goed toneel spelen maar je handen verraden hoe je je voelt. De handen laten zien wat je nog meer in je mars hebt. Welke talenten en capaciteiten nog in je sluimeren alsook welke verlangens er nog broeien.

Door zelf je handen te analyseren kan niemand je nog iets wijs maken, integendeel omdat dit talent in jou zit is het in je hand te lezen en de hand wijst je de weg!”

 

Je leert wat je al weet ook te voelen. Allemaal komen we eens op een punt in ons leven waarop we ons van onszelf bewust gaan worden en de behoefte krijgen om onszelf verder te ontplooien. We krijgen dan een diep verlangen om er achter te komen wie we nu echt zijn. 

Als je iemand bent die zichzelf het liefst alleen wil onderzoeken, kom je er snel achter dat dit op vele manieren kan. In dit proces kun je dan ook met talloze boeken kennismaken, die je een handje kunnen helpen om jezelf te analyseren. Als je jezelf helder kunt analyseren en onderzoeken dan is dat een hulp voor je zelfontwikkeling en heb je anderen daarbij niet nodig. Volg daarbij gewoon je intuïtie en kies een methode die het beste bij je past en waar je het meest toe aangetrokken voelt. 

Een van de vele mogelijkheden om jezelf te leren kennen is bijvoorbeeld door je eigen handen te leren analyseren, waarbij bijvoorbeeld mijn boek ‘Universele Handleeskunde’ als gids kan dienen. Handanalyse is één van de prettigste manieren om tot een betere zelfkennis te komen. “Ken je je hand dan ken je jezelf en niemand kan je nog iets wijs maken”; is dan ook één van mijn credo’s.

De lijnen in de hand behoren bij een van de specialismen van de Handleeskunde, de handlijnkunde. Hier kunnen we veel uit lezen maar niet alles. 

De primaire lijnen, zoals de Levens-, Hoofd-, en Hartlijn vertellen of je in balans bent, zij weerspiegelen de harmonie tussen willen, denken en voelen. 

De belangrijkste drie secundaire lijnen (Saturnus-, Apollo-, en Mercuriuslijn) weerspiegelen je gedachten, opvattingen en gedragingen en kunnen aangeven in hoeverre je je laat afleiden door je omgeving. 

De andere secundaire lijntjes en tekens kunnen dit versterken of verzwakken. 

 

Je bent de schepper van je eigen persoonlijke routekaart met onbegrensde mogelijkheden. Volg je route op jouw unieke manier want niemand heeft hem ooit gevolgd en niemand zal hem ook nemen. Deze lange reis is een wonderbaarlijke route. Probeer niet zo snel mogelijk je bestemming te bereiken maar geniet van de fijne dingen die je onderweg meemaakt en je zal vreugdevol en met voldoening op je eindbestemming aankomen.

 

Het staat vast dat er een verbinding bestaat tussen de hersenen, de geest en de hand. Het gaat hier om méér dan alleen maar de besturing van de handen of het overbrengen van informatie. In de hand bevinden zich op één vierkante centimeter 2500 zenuwuiteinden, terwijl er bijvoorbeeld op het dijbeen slechts 40 voorkomen. Door de verbindingen tussen de hersenen en de handen worden er in de handen duizenden hersenimpulsen geregistreerd. Door deze registratie van de hersenimpulsen in de hand is te zien welke talenten, aanleg, ervaringen en lichamelijke of geestelijke problemen je hebt. 

Ook is vastgesteld dat de hersenschors en de handen van een foetus zich gelijktijdig ontwikkelen. Ze bestaan uit hetzelfde basis-celmateriaal, het ectoderm. Een groot gedeelte van de hersenschors is betrokken bij het verwerken van berichten van en naar de hand. 

Dit komt door de gevoeligheid van het zenuwstelsel. Sommige mensen, met een overvloed aan lijnen in de hand, denken vaak dat ze oude handen hebben maar deze handen komen ook bij kleine kinderen voor. Anderen denken dat zij, bij een overvloed aan lijnen, oude zielen zijn maar dit is ook niet het geval. 

De hand zelf is uiterst sensitief door haar talrijke zenuwen. Het aantal lijnen in je hand heeft te maken met de gevoeligheid van je zenuwstelsel in aanleg. Je gevoelige zenuwstelsel reageert op de vele inwendige en uitwendige processen. Deze worden door je hersenimpulsen in je hand geregistreerd. Ook gedachten, gevoelens en daden drukken hun stempel in je hand. Op deze wijze wordt de hand het beeldscherm van je gevoelens, hartstochten en ervaringen. Naarmate deze indrukken sterker zijn, of naar mate je meer beïnvloedbaar bent zullen er meer lijnen in je hand te zien zijn.

Kun je lezen hoe lang ik leef?

De Levenslijn vertelt iets over de kwaliteit van je leven. De grootste misvatting is het geloof dat een korte Levenslijn op een kort leven wijst en een lange op een lang leven.

Laat ik eerst vertellen wat de Levenslijn betekent. In tegenstelling wat de meeste mensen nog denken is de Levenslijn niet een indicatie van hoe lang je leeft, maar vertelt hij iets over de kwaliteit van je leven dat je leidt, dus niet over de lengte. De Levenslijn zegt iets over je lichamelijke constitutie, weerstandsvermogen en je houding ten opzichte van het leven, je enthousiasme voor het leven, kortom je levensenergie. Deze lijn geeft informatie over hoe gezond je je voelt zowel fysiek als psychisch; bijvoorbeeld of je je fit, energiek, uitgeput of ziek voelt; of je blij, tevreden, triest of onzeker bent.

Tijdens de zevende week van de zwangerschap verschijnt de Levenslijn als eerste in de hand van de foetus. Normaal omspant de Levenslijn in een duidelijke cirkel de muis van je palm en begint hij bij de duim. Hoe duidelijker de Levenslijn, des te evenwichtiger je levenswijze is. De Levenslijn in de linkerhand vertegenwoordigt je privé-leven en in de rechter je werk of bezigheden.

De lijnen in je hand is je persoonlijke routekaart. Deze wijst je de weg in het leven. 

 

 

Kun je lezen wat mijn lot is?

Mijn ervaring is, dat je lotsbestemming niet vast ligt en dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Voor vele mensen is het echter niet mogelijk om bewust een bepaalde ontwikkeling te volgen. 

Iemands bestemming wordt voor zijn geboorte vastgelegd. De hand kun je zien als een blauwdruk ervan waarbij de lijnen de te gane weg aangeven. 

De lijnen kun je dus  zien als je persoonlijke routekaart; de weg die je kan volgen in je leven. Bevalt deze weg je niet, dan geeft je eigen vrije wil je gelukkig de mogelijkheid om van richting te veranderen of een andere weg te nemen. En het mooiste is dat je zelf in je eigen hand kan constateren dat je op de goede weg zit. Want wat gebeurt er? 

Handleeskunde kan je helpen jezelf beter te leren kennen en je leven gerichter vorm te geven. In één oogopslag zie ik iemands ontgonnen talenten of gaven. Het heerlijkste is dan er op te wijzen wat zijn of haar mogelijkheden nog zijn. Wanneer je je bewust begint te worden van jezelf ga je inzicht in je bestemming of route krijgen. Je gaat inzien dat deze route alleen speciaal voor jou is gemaakt en alleen door jou wordt belopen. Wanneer je niet verder kan op je weg, beslis jijzelf of je van deze route wilt afwijken. Wanneer jij van koers verandert, verandert ook de lijn in je hand. Maak je een omweg dan wordt de lijn dunner; wil je het wat langzamer aan doen dan wordt de lijn vager; zit je goed dan wordt de lijn sterker. Bij een totaal nieuwe route krijgt de lijn een overlappende breuk die jou liefdevol de gelegenheid geeft om aan je nieuwe weg te wennen. Heb je een bepaalde weg nog nooit belopen en ben je nieuwsgierig om ook deze route eens te nemen (wat meestal een dunne lijn is), dan zal je zien dat die lijn ook dieper wordt. 

Zo kunnen er in je hand nog vele andere onbekende wegen lopen, die allemaal nog ontdekt kunnen worden. Is dit niet een opwindend idee? Een ontdekkingstocht naar nieuwe wegen, naar je ware zelf? Maakt dat je leven niet interessant?

“Ken je je hand dan ken je jezelf.” 

Als je aan je spirituele groei wilt werken is ‘je handen leren lezen of analyseren’ een goede handleiding om te ontdekken wie je werkelijk bent. Ook als je te weten wilt komen hoe je karakter en talenten zich hebben ontwikkeld kan het lezen van je eigen handen je hierbij helpen. Je handen openbaren een beeld van je echte zelf waar je volledig op kunt vertrouwen. Wellicht zie je een sluimerend talent in je hand die je nog niet uit hebt geprobeerd. Je kunt je zelf dus aanmoedigen. Je handen vertellen hoe het leven verlopen is en hoe je jezelf hebt ontplooid, maar ook waar je beperkingen liggen en hoe je nog sluimerende talenten en vermogens kunt ontdekken en aanwenden. Wanneer je achter je echte zelf komt kun je veranderen en ben je ook in staat je verder te ontwikkelen.

Handleeskunde is een zeer verfijnde en relatief eenvoudige methode om een karakteranalyse te maken, zonder moeilijke berekeningen. In het boek “Standaardwerk Universele Handleeskunde” wordt op een verantwoorde en gemakkelijk leesbare wijze de Handleeskunde uiteen gezet. Het beschrijft de methodieken waarmee je je eigen handen kunt leren analyseren. Hoe je moet combineren en deduceren om een juiste karakteranalyse van je zelf te maken. Iedereen kan het onder de knie krijgen, gewoon omdat het aan bepaalde regels gebonden is. In het boek Standaardwerk Universele Handleeskunde kun je ontdekken wat je nog weerhoudt om door te groeien. Het verschaft inzicht in je gedrag en motivatie en het vergroot je zelfkennis. Een ontdekkingstocht naar je ware zelf.