BEKROONDE WETENSCHAP

Het harde werken en jaren lang onderzoeken werd in 2003 bekroon. Hier heeft zij op het International Symposium van de Vedic Sciences een award gekregen van de president van All India Federation of Astrolers Societies voor het onderwijzen van de wetenschappelijke Handleeskunde alsook voor de publicatie van haar boek. 

Daarna volgde nog vele boeken en werden diverse theorie dagelijks getest in haar praktijk.

 

ONDERZOEK & STUDIE

Door de vele jaren studie heeft Magda een schat van kennis vergaard en zag zij het als een eer om ook anderen deelgenoot te maken van deze boeiende materie. 

In 1986 startte Magda van Dijk-Rijneke met haar praktijk Instituut Universele Handleeskunde en vier jaar later met de “School der Universele Handleeskunde” .

Het doel van de opleiding is de leerling een verantwoorde studie te geven. De student leert goed te deduceren en te combineren. Alle gegevens die de hand bevat moet de student kunnen analyseren en daarover een uitspraak maken.

Magda heeft zelf van haar leraar Henk van der Pol geleerd: “Eén aanduiding is geen aanduiding, je moet er minstens twee tot drie hebben”. Deze tekst wordt regelmatig in een les herhaald. 

 

MAGDA VAN DIJK-RIJNEKE

Als ik iemands hand lees, lees ik zijn of haar levensverhaal. Zo’n verhaal kan heel vertederend of ontroerend zijn en soms een ware lijdensweg. 

Het is altijd weer mooi hoe mensen zich open durven te stellen en hen op weg te helpen.

“Ken je je hand, dan ken je jezelf en niemand kan je nog iets wijsmaken“.

Ontdek je talenten en haal het beste uit jezelf!

INNOVATIEVE (CURSUS)BOEKEN

En zo begon Magda met eerst twee basiscursusboeken te schrijven te weten Chironomy en Chiromancy die later werden vervolgd door nog twee cursusboeken Chirologie 1 en 2.

Door eigen onderzoek en studie van vele buitenlandse handleeskundige boeken (Engelse, Amerikaanse, Duitse en Aziatische) werden de gegevens vergeleken, aangepast en gecatalogiseerd. 

Het zijn vier praktische, overzichtelijke cursusboeken geworden met trefwoorden, zodat haar cursisten zelf hun eigen bewoording kunnen gebruiken.

ONSTAAN VAN DE OPLEIDING

De School der Universele Handleeskunde (1990) dankt zijn ontstaan door vragen vanuit geïnteresseerden of Magda een cursus wetenschappelijke Handleeskunde wilde geven of te wel een opleiding Chirologie. Niet tevreden met de cursussen die ze zelf had gevolgd, wilde ze een cursus geven die zijzelf altijd had willen volgen.

 

De wetenschappelijke Handleeskunde of Chirologie is een oude maar dynamische wetenschap, die met zijn tijd meegaat. Immers de mens evolueert nog steeds, zo ook de handen. Daar vele boeken verouderde gegevens bevatte, die nu in deze hedendaagse tijd totaal niet meer van toepassing kunnen zijn, bleek het volgens Magda noodzakelijk te zijn een totaal nieuwe aangepaste cursus te schrijven.

 

Zie ook korte levensbeschrijving!

2012 Diploma uitreiking Mariska de Vries