woman2

 

 

.

SCHOOL DER UNIVERSELE HANDLEESKUNDE®

.

De School der Universele Handleeskunde biedt een tweejarige opleiding tot handleeskundige gebaseerd op de methodieken van de Universele Handleeskunde, zoals deze ruim 30 jaar door Magda van Dijk-Rijneke ontwikkeld en uitgedragen worden.

De opleiding stelt zich tot doel om gediplomeerde handleeskundigen af te leveren die op een verantwoorde wijze mensen kunnen helpen een beter inzicht te verkrijgen in hun karaktereigenschappen, talenten, levensproces en mogelijkheden.

De opleiding omvat het totale pakket van de Chirologie met zowel Chironomie (handvormkunde) als Chiromancie (handlijnkunde) als ook Dermatoglyfie (studie huidpatronen).

 

De op de praktijk gerichte 2- jarige opleiding Handleeskunde start in de 3e week van januari 2019, en vindt op de maandagavond plaats.

 

.

NIEUW CURamaury-salas-324504-unsplashSUSJAAR

Bij elke opleidingsblok wordt een praktisch cursusboek verstrekt. De omvang van de groepen is maximaal 8 personen. In het algemeen omvat de opleiding: 

 

Het leren onderscheiden van de verschillende fysieke kenmerken van de hand, zoals lijnen, bergen, vingers en vormen.

Het leren analyseren van de specifieke kenmerken van de hand en het leren combineren, deduceren en interpreteren van deze informatie om de betreffende karaktereigenschappen, talent en aspecten van de levensloop te kunnen bepalen.

Het leren uitvoeren van deelanalyses en het interpreteren ervan.

De techniek van het maken van handafdrukken.

Verantwoordelijkheden en ethiek.

BASISOPLEIDING

De basisopleiding omvat twee blokken van 12 lessen van ca. 2 uur (48 lesuren) en behandelt de deelwetenschappen Chironomie en Chiromancie.

Deze 2 blokken omvatten het leren bestuderen en interpreteren van de verschillende aspecten van de hand, zoals:

Chironomie | De palm en vingers

Analyse van de huid, de consistentie van de hand. de bergen en de huidpatronen en de zones in de hand.

Chiromancie |Handlijnen

In dit opleidingsgedeelte worden de belangrijkste lijnen behandeld zijnde de Levens-, Hoofd-, Hart-, Saturnus-,  Apollo- en Mercuriuslijn.

 

De basisopleiding wordt met een tentamen afgerond.  

.

jeremy-yap-199223-unsplash

VERVOLGOPLEIDING

De vervolgopleiding omvat 2 blokken van elk 12 lessen met in totaal 48 lesuren.

Deze voortgezette opleiding omvat het leren bestuderen van overige aspecten van de hand, zoals:

Secundaire lijnen | Intuitie-, Relatie-, Simian-en Marslijn

Tekens &  additionele bergen | Neptunus-, Pluto-en Uranusbergen.

Vingers | Leunende, kromme en axiale vingers, vorm en lengte kootjes enz.

 

 

 

 

.

 

 

.

Aanvang opleiding:

  • Start basisopleiding: De eerstvolgende basisopleiding start eind januari 2019 op de mandagavond

 

  • Start vervolgopleiding: Volgende op de basisopleiding zal de vervolgopleiding in september 2019 beginnen.

 

Tijd    : 19.30 – 21.30 (indien nodig later of langer)

Plaats: Eigen lesruimte aan huis, Zuidzijde 69B te Bodegraven.

web verkleinde handlesekunstLESGELD

Eenmalig inschrijfgeld: € 50, —

Basisopleiding inclusief basisexamen: € 770, — (24 lessen)

Vervolgopleiding Chirologie I : € 470,– (12 lessen)

Vervolg opleiding Chirologie II: € 530, — (12 lessen).

Tip. Betaal in 1x en ontvang korting

Basisopleiding 5% korting en incl. inschrijfgeld wordt €779,-

2 x vervolgopleiding 7% deel I+II wordt €930,–

 

 

 

De docent Magda van Dijk-Rijneke