ONZIN OVER HANDLEESKUNDE

Wanneer je een goede handanalyse wilt laten maken is het verantwoord om naar een kundige en gediplomeerde handanalist of chiroloog te gaan. Zelf kun je je handen leren analyseren door een modern boek te kopen. Ik heb al van het begin af aan het hartstochtelijk verlangen gehad om met de vele onzinnige uitspraken over handleeskunde af te rekenen. Met mijn boek wil ik de vele fabels over de handleeskunde die er in de loop der tijd zijn ontstaan, uit de wereld helpen. Ik heb mijn boek geschreven omdat ik vond dat er een modern Nederlands boek over handleeskunde nodig was, met de nieuwste inzichten, als complete gids voor iedereen voor diegene die zelf zijn eigen handen wil leren lezen! Ten onrechte wordt er soms nog van uitgegaan dat handleeskunde verwant is aan waarzeggerij en toekomstvoorspelling, wat het dus absoluut niet is. Een goede handleeskundige verduidelijkt de weg die je in het leven volgt. Zo ook waarom bepaalde dingen gebeuren, wat er met je is gebeurd en welke mogelijkheden je nog hebt. Je bepaalt zelf of je wilt veranderen.

Web Verkleinde PalmistryHandKit

HANDEN SCANNEN

Een zeer kwalijke vorm van handlezen vindt men tegenwoordig op (paranormale) beurzen. Men kan de handen zogenaamd laten ‘scannen’ d.m.v. een omgebouwd kopieerapparaat (ja, ja). Na betaling ontvangt men een uitdraai met allerlei verzonnen karakterbeschrijvingen. Helaas constateer ik dat velen zich op die manier laten oplichten. Laat jezelf niet gek maken, de technologie staat voor veel, maar nog net niet alles. Was het maar zo simpel!

VORIGE LEVENS VERKLAREN

Voorheen was dat de toekomst en nu dit. Sommige handlezers noemen zich ‘esoterische of spirituele handleeskundige’ en bekijken de lijnen en tekentjes en vertellen als resultaat “over vorige levens” en hoe men geïncarneerd zou zijn. Dit is natuurlijk niet na te gaan en men kan je daarover van alles wijsmaken. Stel je dat er in je hand staat dat je leiders capaciteiten hebt, dan zegt zo iemand dat je vroeger een groot leider bent geweest en ja dat herken je dan wel. Tja dat is dan ook wel herkenbaar., maar niet je verleden.

 

bakerpraatjes of waar?

Vraag: Aan een lange Levenslijn kun je toch zien hoe oud iemand wordt?
Antwoord: Nee!
Sommige onkundige handlezers beweren nog steeds dat als je een korte levenslijn hebt dat je dan kort leeft. De lengte van de Levenslijn zegt niets over de lengte van je leven, maar hij vertelt iets over de kwaliteit van het leven dat je leidt. De Levenslijn zegt iets over je lichamelijke constitutie, je weerstandsvermogen en vooral je houding ten opzichte van het leven. Met andere woorden je enthousiasme, je levenslust. Een korte Levenslijn kan wijzen op een veranderde manier van leven, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Let wel, een korte Levenslijn is bijzonder zeldzaam en ik heb dan ook zelden zo’n lijn gezien. Meestal schijnt hij kort te lijken maar er kan bijvoorbeeld aan het einde van de Levenslijn een dunne verbinding met een andere lijn zijn ontstaan die de ’taak’ van de Levenslijn overneemt. Ook ziet men vaak dat de Levenslijn aan het begin kort lijkt maar dat hij een eindje verder opnieuw begint.

 

Vraag: Kun je zien of iemand weer ‘op de juiste weg loopt’?
Antwoord: Ja.
In de hand is te zien wanneer je mogelijkerwijs meer rust of innerlijke voldoening kan krijgen of dat je weer lekker in je vel gaat zitten. Of dit het geval is zie je meestal aan de Apollolijn of Saturnuslijn, maar dat is ook aan andere dingen in de hand te zien. Dikwijls is dit rond je veertigste het geval. Vaak ben je dan pas echt volwassen en kun je de dingen beter relativeren en word je realistischer. Elke eigenschap in de hand heeft prettige en vervelende kanten. ‘Echt” veranderen kun je jezelf niet helemaal want je hebt nu eenmaal je aanleg en karaktertrekken. Wel kun je je talenten optimaal gaan gebruiken en je karaktertrekken verzachten. Gelukkig is niemand gelijk en zijn we allemaal uniek. Wel zijn we gelijkwaardig. We behoeven slechts ons volledige zijn te leren accepteren. Handleeskunde is een holistische en dynamische wetenschap
Het is jammer dat nog steeds veel handleeskundigen niet op de hoogte zijn van de moderne interpretaties van de informatie die onze handen laten zien. Vaak zijn zij stil blijven staan in hun kennis. Ze vergeten dat de handleeskunde een dynamische wetenschap is en dat deze, net als in de psychologie, een ervaringswetenschap of empirische is. Dit betekent dat ook de in de handleeskunde gebruikte begrippen in de loop der jaren door ervaring, feiten en nieuwe conclusies veranderen. Voorbeelden zoals verouderde begrippen over kinderlijntjes, relatielijntjes, de moordenaarsduim, geen hartlijn, de grote lijdenslijn, eilanden heb ik uitgebreid in mijn boek beschreven. De hand moet in zijn geheel gelezen worden, op de holistische manier. Dat betekent dat er bij één aanduiding geen conclusie getrokken mag worden. Je ziet bijvoorbeeld een teken van een vervelende eigenschap maar andere indicaties kunnen deze verzachten of zelfs versterken. Zo kun je aan de ene kant assertief geworden zijn omdat je in aanleg opofferend was; of aan de andere kant flexibeler geworden zijn terwijl je aanleg dominant was. Wanneer je je handen wilt laten lezen, ga dan naar een deskundige handleeskundige die een moderne opleiding heeft gehad. Een goede handleeskundige heeft een verantwoordelijke instelling en houdt zich op de hoogte van vernieuwingen! Omdat de mens evolueert, veranderen ook de betekenissen van sommige tekens in de hand. Kijk voor meer informatie op vragen over handlezen.

 

Begrippen die  onkundige ‘handlezers’ gebruiken

In verouderde boeken staat dat de linkerhand nooit veranderd.
Dat is niet waar, ook daar veranderen de lijnen of ontstaan er nieuwe lijnen. Immers hier speelt je innerlijke leven af. En innerlijk kun je veranderen van zienswijze, doelen of ervaringen, voordat je dat naar buiten brengt. Wat dan later in de rechterhand te zien is.

 

Een Venusgordel duidt op rare seksuele geaardheid.
Dit is zeker niet waar! Een Venusgordel in de hand is te beschouwen als een tweede Hartlijn en duidt erop dat men een uiterst fijngevoelige, intense aard heeft. Dit kan zowel lichamelijk als psychische zijn. Met lichamelijk bedoel ik dat men zich op een sensuele emotionele manier zich uitdruk, deze mensen houden van aanraken en knuffelen; met psychisch dat men zich op een esthetische emotionele manier zich uitdruk, deze mensen zijn zeer romantisch en idealistisch. Beide type mensen hebben medegevoel en liefde voor anderen en zijn charismatisch.

 

Geen Hartlijn dus ook geen ‘hart’.
Dat zou wat zijn! In een relatief klein aantal handen ontbreekt de Hoofd- en Hartlijn. In plaats daarvan loopt er één lijn recht over de palm, ongeveer waar de Hoofdlijn normaliter gesitueerd zou zijn. Deze wordt door de professionele handleeskundige de Simiaanlijn genoemd. De Hoofdlijn vertelt iets over je mentale kwaliteiten, over je manier van denken en redeneren. De Hartlijn vertelt iets over je gevoelens, je emotionele reacties en over de manier hoe je iemand lief hebt. Wanneer deze lijnen normaal gescheiden zijn ben je instaat om objectief en redelijk te zijn. Ook ben je in staat je emotionele reacties en gevoelens te beheersen. Daar de Simiaanlijn echter een gecombineerde Hoofd- en Hartlijn is, duidt dit erop dat het vermogen tot voelen en tot redeneren teveel met elkaar vermengd is, waardoor men deze vermogens niet goed kan scheiden. Deze mensen kunnen niet goed rationeel denken en reageren direct op hun gevoelens of denken te rationeel en reageer niet goed op hun gevoelens. Ze vinden het dus erg moeilijk gedachten en gevoelens te scheiden. Wat men voelt houdt men voor denken en wat men denkt houdt men voor voelen. Doordat je gevoelens en gedachten één zijn doet men de dingen waarbij ze zich betrokken voelen met veel passie, intensiteit en energie.

 

TOT SLOT

Ik kan mij echt enorm kwaad maken over onderstaande, achterhaalde uitspraken in een recent uitgegeven boek over handleeskunde.  Ik voel me vrij om terug te komen op theorieën van mijzelf die niet meer juist zijn. Helaas vele schrijvers nog niet. Zo las ik in boeken onderstaande onwaarheden terug:  

  • Bij een ‘Grote lijdenslijn’ zou men als kind misbruikt zijn en zal men uiteindelijk het slachtoffer van zijn eigen noodlot worden. (Atlas in de hand blz. 156). Een ‘Grote lijdenslijn’ is een lijn die vanuit de muis van de hand dwars over de palm loopt en die de Hoofd- en Hartlijn doorsnijdt. Deze wordt als een enorme ‘ervaringslijn’ beschouwd en wijst op een ingrijpende ervaring waarbij men veel verdriet heeft doorstaan en dit heeft zijn hele wezen beroerd en vervormd. De bovenstaande betekenis is echter onzin!
 
  • Een eiland aan begin van de Levenslijn zou betekenen dat men als moeder mogelijk alle moeite heeft gedaan om de vrucht te verliezen maar dat die later toch geboren is.(Atlas in de hand blz. 145). Vreselijk om dit te beweren. Elke kind denkt nu dat hun moeder hen eigenlijk niet wenste. Een eiland aan het begin van de Levenslijn wijst meestal op lichamelijke zwakte of op problemen tijdens de geboorte (couveusekindje). Soms kan het er op duiden dat de geboorte met vaagheid of met een geheim omgeven is, bijvoorbeeld doordat de ouders ‘moesten’ trouwen. Of dit de werkelijke betekenis is hangt af of dit bevestigd wordt door nog andere tekens in die hand. Het is zeker niet de afgrijselijke betekenis die hierboven vermeld wordt.
 
  • Eiland pal onder de wijsvinger op de Jupiterberg dat men een miskraam of abortus krijgt (Atlas van de hand blz. 123.
    Dit noem ik bijna misdadig om jonge moeders zo bang te maken. Ook om zoiets uit een antiek/verouderd boek over te schrijven en het als nieuw weer te verkondigen.
 

Dat nieuw uitgegeven boeken nog deze onwaarheden bevatten is erg jammer. Een betere voorlichting over handleeskunde is dan ook hard nodig om bovenstaande, onjuiste ideeën uit de wereld te helpen.