woman2

 

 

SCHOOL DER UNIVERSELE HANDLEESKUNDE®

De School der Universele Handleeskunde biedt een tweejarige opleiding tot handleeskundige gebaseerd op de methodieken van de Universele Handleeskunde, zoals deze ruim 30 jaar door Magda van Dijk-Rijneke ontwikkeld en uitgedragen worden. De opleiding stelt zich tot doel om gediplomeerde handleeskundigen af te leveren die op een verantwoorde wijze mensen kunnen helpen een beter inzicht te verkrijgen in hun karaktereigenschappen, talenten, levensproces en mogelijkheden. De opleiding omvat het totale pakket van de Chirologie met zowel Chironomie (handvormkunde) als Chiromancie (handlijnkunde) als ook Dermatoglyfie (studie huidpatronen). De op de praktijk gerichte 2- jarige opleiding Handleeskunde start in de 2e week van januari 2019, en vindt op de maandagavond plaats.

NIEUW CURamaury-salas-324504-unsplashSUSJAAR 

Bij elke opleidingsblok wordt een praktisch cursusboek verstrekt. De omvang van de groepen is maximaal 8 personen. In het algemeen omvat de opleiding: 

Het leren onderscheiden van de verschillende fysieke kenmerken van de hand, zoals lijnen, bergen, vingers en vormen alsook de bijbehorende betekenissen.

Het analyseren van de specifieke kenmerken van de hand en het leren combineren, deduceren en interpreteren van deze informatie om de betreffende karaktereigenschappen, talent en aspecten van de levensloop te kunnen bepalen.

Het leren uitvoeren van deelanalyses en het interpreteren ervan.

De techniek van het maken van handafdrukken.

Verantwoordelijkheden en ethiek.

BASISOPLEIDING

Deel 1 + 2:  48 lesuren

Het eerste deel van de opleiding omvat de basisopleiding bestaande uit twee blokken van 12 lessen van ca. 2 uur, te weten Chironomie en Chiromancie. Deze 2 blokken omvatten het leren bestuderen van de verschillende aspecten van de hand, zoals:

Chironomie deel 1 | De palm en vingers

Huidanalyse en consistentie van de hand – De bergen – Huidpatronen en zones in de hand. Start in januari.

Chiromancie deel 2 |Handlijnkunde

Het opleidingsgedeelte betreffende Chironomancie. Levens-, Hoofd-, Hart-, en Saturnuslijn-,  Apollo- en Mercuriuslijn. Start in september. De basisopleiding wordt met een tentamen afgerond.  

jeremy-yap-199223-unsplash

VERVOLGOPLEIDING CHIROLOGIE

DEEL I+ II:  48 lesuren.

De vervolgopleiding omvat de Chirologie en bestaat ook uit 2 blokken van elk van 12 lessen. Dit gedeelte van de opleiding omvat het leren bestuderen van overige aspecten van de hand, zoals:

Secundaire lijnen | Intuitie-, Relatie-, Simian-en Marslijn Tekens & bergen | Neptunus-, Pluto-en Uranusberge

Vinger kenmerken | Leunende, kromme en axiale vingers, kootjes enz.

Chirologie deel 1 start in januari en wordt afgerond met een tentamen.

Chirologie deel 2 is het laatste deel en start in september.

Masterclass

Na het slagen voor de afstudeeropdracht kunt u na ontvangst van het diploma de opgedane kennis toetsen en uitbreiden tijdens masterclass met vakgenoten.

web verkleinde handlesekunstLESGELD

Eenmalig inschrijfgeld: € 50, —

Basisopleiding inclusief basisexamen: € 770, — (24 lessen)

Vervolgopleiding Chirologie I : € 470,– (12 lessen)

Vervolg opleiding Chirologie II: € 530, — (12 lessen).

Tip. Betaal in 1x en ontvang korting

Basisopleiding 5% korting en incl. inschrijfgeld wordt €779,-

2 x vervolgopleiding 7% deel I+II wordt €930,–

Translate »