Klein school logo webSchool der Universele Handleeskunde®

o.l.v. Magda van Dijk-Rijneke

Zuidzijde 69b

2411 RT Bodegraven

tel: 0172-645211

De School der Universele Handleeskunde biedt een tweejarige opleiding tot chiroloog/handleeskundige volgens een curriculum welk gebaseerd is op de methodieken van de Universele Handleeskunde, zoals deze meer dan 25 jaar door Magda van Dijk-Rijneke ontwikkeld is en uitgedragen is en wordt.

De opleiding stelt zich tot doel om gediplomeerde handleeskundigen af te leveren die op een verantwoorde wijze mensen kunnen helpen een beter inzicht te verkrijgen in karaktereigenschappen, talenten, het levensproces en mogelijkheden.

De opleiding omvat het totale pakket van de Chirologie met zowel Chironomie (handvormkunde) als Chiromancie (handlijnkunde) als ook Dermatoglyfie (studie huidpatronen).

De op de praktijk gerichte twee en een half jarige opleiding Handleeskunde start om de 2 jaar in januari te Bodegraven

De opleiding start in januari 2019 op de maandagavond

 

In het algemeen omvat de opleiding: 

  • Het leren onderscheiden van de verschillende fysieke kenmerken van de hand, zoals lijnen, bergen, vingers en vormen alsook de bijbehorende betekenissen.

 

  • Het analyseren van de specifieke kenmerken van de hand en het leren combineren, deduceren en interpreteren van deze informatie om de betreffende karaktereigenschappen, talent en aspecten van de levensloop te kunnen bepalen.

 

  • Het leren uitvoeren van deelanalyses en het interpreteren ervan.
  • De techniek van het maken van handafdrukken.
  • Verantwoordelijkheden en ethiek.

Bij elke opleidingsblok wordt een praktisch cursusboek verstrekt. De omvang van de groepen is maximaal 8 personen.

Basisopleiding deel 1 + 2:  48 lesuren

Het eerste deel van de opleiding omvat de basisopleiding bestaande uit twee blokken van 12 lessen van ca. ruim 2 uur, te weten Chironomie en Chiromancie. Deze 2 blokken omvatten het leren bestuderen van de verschillende aspecten van de hand, zoals:

 

Chironomie deel 1    – De palm en vingers – Huidanalyse en consistentie van de hand – De bergen – Huidpatronen en zones in de hand  

 

Chiromancie (Handlijnkunde) deel 2   – Levens-, Hoofd, Hart-, en Saturnuslijn – Apollo en Mercuriuslijn.   Het opleidingsgedeelte betreffende Chironomie begint in januari terwijl het gedeelte over Chiromancie in september van het zelfde jaar begint.

 

De basisopleiding wordt met een examen en basisdiploma afgerond.  

Vervolgopleiding Chirologie deel 1 + 2:  48 lesuren.

De vervolgopleiding omvat de Chirologie en bestaat ook uit 2 blokken van elk van 10 tot 12 lessen. Dit gedeelte van de opleiding omvat het leren bestuderen van overige aspecten van de hand, zoals: – Secundaire lijnen (Intuitie-, Relatie-, Simian-en Marslijn) – Tekens, bergen (Neptunus-, Pluto-en Uranusbergen) – Leunende, kromme en axiale vingers, kootjes enz.

 

Chirologie deel 1 start in januari en wordt afgerond met een tentamen om daarna deel 2 te kunnen volgen.

 

Het laatste deel Chirologie 2 (na afronding tentamen) start in september van het zelfde jaar.

Examenopdracht en diploma:

De gehele opleiding wordt met een examenopdracht afgerond. Dit is het maken van een schriftelijke handanalyse c.q. rapport (tijdsduur 4 maanden) welke per email begeleid en gecoacht wordt.

Masterclass

Na het behalen van het diploma kunt u de masterclass volgen.

Kosten:

Eenmalig inschrijfgeld: € 50, —

Basisopleiding inclusief basisexamen: € 770, — (24 lessen).

5% korting bij betaling in een keer, basisopleiding incl. inschrijfgeld wordt €779,–

 

Vervolgopleiding Chirologie I ( incl. uurtarief nakijken tentamen): € 470,– (12 lessen)

Vervolg opleiding Chirologie II: € 530, — (incl. nakijken examen (12 lessen).

7% korting bij betaling in een keer van de vervolgopleiding I+II wordt €930,–

 

Diploma uitreiking bij masterclass.

images

Translate »